خانه|منابع انسانی| فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

گروه  شرکتهای کانون انفورماتیک فعال و مطرح در عرضه جدیدترین دستاوردهای صنعت فناوری اطلاعات و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی به عنوان مشاور و مجری پروژه های عمرانی در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات با ایجاد محیطی  پویا و فعال، زمینه را جهت جذب، آموزش جوانان با استعداد و نخبه کشور فراهم آورده است. چنانچه شما نیز در زمینه های مرتبط با فعالیت های این مجموعه دارای تخصص و تجربه هستید می توانید خلاصه ای از رزومه کاری خود را به آدرس HRM@kanoon.net   ارسال نمایید.