خانه|پروژه ها| رصد خانه شهری تهران

رصد خانه شهری تهران


رصدخانه شهری تهران در قیاس با تجربه های مشابه جهانی ساخت رصدخانه شهری دنیا و با توجه به اهمیت وجود فضاهای کنترل یکپارچه کلان شهرها، به عنوان پروژه ای با اهمیت ملی توسط این شرکت طراحی و اجرا گردیده است.
با توجه به تنوع و چند وجهی بودن موضوع پروژه، تیم های تخصصی معماری، سازه، تاسیسات، گروه های متخصصین چند رسانه ای و مدیریت محتوا و نیز پیمانکاران تامین تجهیزات ساخت و اجرا در قالب یک تیم منسجم در این پروژه با یکدیگر همکاری کرده اند.
سالن رصدخانه شهری تهران در کشور اولین نمونه سالن نمایشی با تجهیزات کنترلی فوق مدرن به حساب می آید.
با توجه به تجهیزات در نظر گرفته شده در رصدخانه، امکان تولید و ارائه‌ی گزارشات چند رسانه‌ای و تعاملی، با استفاده از تصاویر ویدیووال، پراجکشن روی ماکت، تصاویر نمایشگرهای جانبی و سامانه‌های صوتی نیز وجود دارد که در آینده می‌توان با توجه به اهداف و ماموریت‌های رصدخانه‌ی شهری تهران به آن‌ها پرداخت.
در انتها ذکر این نکته ضروری است که خوشبختانه با وجود زمان کوتاه اجرای پروژه، کلیه‌ی اهداف آن از نظر ساختمانی، فناوری و محتوایی محقق شد تا نخستین اتاق فرمان رصدخانه‌ی شهری در ایران در اختیار مدیران و پژوهشگران شهری قرار گیرد.